Over ons

Stichting Instituut voor Proactieve Veiligheid & Certificering (IPVC) is het kennis- en expertise instituut in Nederland ter bevordering van proactieve veiligheid en beveiliging. IPVC zet zich in voor de verbetering en kwaliteitsontwikkeling binnen het private en publieke veiligheidsdomein.

 

Commissie Belanghebbenden

De stichting voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met partners op landelijk en Europees niveau. Voor dit samenwerkingsverband is een Commissie van Belanghebbenden opgericht.

De Commissie van Belanghebbenden stemt de bestaande activiteiten en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van proactieve veiligheid op elkaar af en stimuleert activiteiten en onderzoek die vernieuwend zijn. Dit gebeurt door professionals en organisaties met elkaar te verbinden en met de financiële ondersteuning vanuit subsidie- en registerbijdragen.

 

Examinering

De stichting beheert de examennormen en de daarbij behorende gestelde kwaliteits- en toetingsnormen van de volgende registeropleidingen:

 • Operational Security Profiler (OSP®)
 • Qualified Predictive Profiler (QPP®)

 

Examencommissie

Ter ondersteuning van deze taak heeft het bestuur van IPVC een Examencommissie aangesteld die wordt aangestuurd door de Voorzitter Examencommissie. Deze commissie functioneert onafhankelijk van het bestuur en heeft haar eigen (hieronder vermeldde) taken:

 • Organiseren en afnemen van toetsen en examens
 • Vaststellen en uitvoeren van regels m.b.t. goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen, examens of examenonderdelen
 • Beoordelen examens, vaststellen resultaten, kandidaat informeren over de voorlopige en definitieve uitslag van afgenomen toetsingen
 • Horen van kandidaten bij vaststelling onregelmatigheid
 • Organiseren en uitreiking diploma’s en certificaten
 • In behandeling nemen van beroep- en bezwaarschriften
 • In behandeling nemen en beslissen over vrijstellingen
 • Onderhouden Examenprogramma
 • Toezien op juiste uitvoering van het Algemene Examenreglement
 • Periodiek schriftelijk verslag aan bevoegd gezag
 • Bij problemen, regelmatige klachten en of constatering onjuistheden in protocollen, reglementen, examens etc. schriftelijke melding aan bevoegd gezag