Laatste Nieuws

Overdracht beheer registers OSP/QPP/CIE

Op 1 juni 2016 heeft het bestuur van stichting IPVC het besluit genomen het beheer van de registers OSP, QPP en CIE over te dragen aan stichting N’Lloyd. Deze registers die onder haar beheer waren sinds juli 2014, zijn per 1 juli 2016 overgedragen.

De transitie is inmiddels compleet en de registers zijn toegankelijk via de website van stichting N’Lloyd. Voor meer informatie betreft de registers OSP, QPP en CIE willen we u doorverwijzen naar het secretariaat van stichting N’Lloyd.

Vanaf heden organiseert stichting IPVC alleen nog de examinering van de registeropleidingen OSP en het theorie-examen van QPP.

Hopende u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben,

Namens het bestuur van stichting IPVC

– 1 september 2016 –