Nieuwe Registerleden – September 2014

Geplaatst door & opgeslagen onder Laatste Nieuws.

Stichting IPVC heeft op 15 september 2014 weer nieuwe leden kunnen verwelkomen in een van haar kwaliteitsregisters.

Via de bij ons aangesloten opleider Preventional zijn 8 leden voorgedragen voor het OSP Register. De voorgedragen leden zijn individueel getoetst aan de voor hen geldende registervoorwaarden met als uitkomst:

  • 8 voorgedragen leden voldoen aan de registervoorwaarden van het OSP Register

Het bestuur van stichting IPVC feliciteert daarom de volgende nieuwe geregistreerden:

  • De heer Makkor OSP
  • De heer Treffers OSP
  • De heer Groenendijk OSP
  • De heer van de Bunt OSP
  • De heer Reijs OSP
  • De heer Pereira OSP
  • De heer de Jonge OSP
  • De heer de Vries OSP

De registratie is geldig voor 1 jaar (kalenderjaar). Hierna kan de registratie verlengd worden met telkens 1 jaar indien de geregistreerde voldoet aan de registervoorwaarden van het betreffende register en de eventuele minimaal te behalen opleidingspunten aantoonbaar heeft behaald.