Nieuwe Registerleden – November 2015

Geplaatst door & opgeslagen onder Laatste Nieuws.

In oktober en november 2015 heeft stichting IPVC weer 6 nieuwe leden opgenomen in een van zijn kwaliteitsregisters.Via de bij ons aangesloten opleider Preventional zijn 6 leden voorgedragen voor het OSP Register. De voorgedragen leden zijn individueel getoetst aan de voor hen geldende registervoorwaarden met als uitkomst:

  •  6 voorgedragen leden voldoen aan de registervoorwaarden van het OSP Register

Het bestuur van stichting IPVC feliciteert daarom de volgende nieuwe geregistreerden:

  • De heer  Jansen OSP
  • De heer  Abdoel OSP
  • De heer Klepke OSP
  • De heer Schulp OSP
  • De heer Cabout OSP
  • De heer  van den Ende OSP

De registratie is geldig voor 1 jaar (kalenderjaar). Hierna kan de registratie verlengd worden met telkens 1 jaar indien de geregistreerde voldoet aan de registervoorwaarden van het betreffende register en de eventuele minimaal te behalen opleidingspunten aantoonbaar heeft behaald.