Nieuwe Registerleden – Maart 2015

Geplaatst door & opgeslagen onder Laatste Nieuws.

Op 1 maart 2015 heeft stichting IPVC weer 11 nieuwe leden opgenomen in zijn kwaliteitsregisters.Via de bij ons aangesloten opleider Preventional zijn 11 leden voorgedragen voor het OSP en QPP Register. De voorgedragen leden zijn individueel getoetst aan de voor hen geldende registervoorwaarden met als uitkomst:

 • 10 voorgedragen leden voldoen aan de registervoorwaarden van het OSP Register
 • 1 voorgedragen lid voldoet aan de registervoorwaarden van het QPP Register

Het bestuur van stichting IPVC feliciteert daarom de volgende nieuwe geregistreerden:

 • De heer Bol OSP
 • De heer Barendtszen OSP
 • De heer van Dijk OSP
 • De heer Bos OSP
 • De heer den Drijver OSP
 • De heer Roosen OSP
 • De heer van Santen OSP
 • Mevrouw de Vegt OSP
 • De heer de Vos OSP
 • De heer Post OSP
 • De heer Goertzen QPP

De registratie is geldig voor 1 jaar (kalenderjaar). Hierna kan de registratie verlengd worden met telkens 1 jaar indien de geregistreerde voldoet aan de registervoorwaarden van het betreffende register en de eventuele minimaal te behalen opleidingspunten aantoonbaar heeft behaald.