Nieuwe Registerleden – April 2015

Geplaatst door & opgeslagen onder Laatste Nieuws.

Op 14 april 2015 heeft stichting IPVC weer nieuwe leden mogen verwelkomen in een van zijn kwaliteitsregisters.

Via de bij ons aangesloten opleider De LeugenAcademie zijn 6 leden voorgedragen voor het CIE Register. De voorgedragen leden zijn individueel getoetst aan de voor hen geldende registervoorwaarden met als uitkomst:

  • 6 voorgedragen leden voldoen aan de registervoorwaarden van het CIE Register

Het bestuur van stichting IPVC feliciteert daarom de volgende nieuw geregistreerden:

  • De heer Muns CIE
  • De heer Pannekeet CIE
  • Mevrouw Veen-van der Lüers CIE
  • De heer van Mil CIE
  • De heer Oladosu CIE
  • De heer Ketelaars CIE

De registratie is geldig voor 1 jaar (kalenderjaar). Hierna kan de registratie verlengd worden met telkens 1 jaar indien de geregistreerde voldoet aan de registervoorwaarden van het betreffende register en de eventuele minimaal te behalen opleidingspunten aantoonbaar heeft behaald.