Nieuwe Registerleden – Juni 2015

Geplaatst door & opgeslagen onder Laatste Nieuws.

In juni dit jaar heeft stichting IPVC weer nieuwe leden mogen verwelkomen in zijn kwaliteitsregisters.

Via de bij ons aangesloten opleider Preventional zijn in juni 7 nieuwe leden voorgedragen voor de kwaliteitsregisters. De voorgedragen leden zijn individueel getoetst aan de voor hen geldende registervoorwaarden met als uitkomst:

  • 7 voorgedragen leden voldoen aan de registervoorwaarden van het OSP Register

Het bestuur van stichting IPVC feliciteert daarom de volgende nieuw geregistreerden/leden:

  • De heer Homulle OSP
  • De heer Uaali OSP
  • Mevrouw Leeuwerke OSP
  • De heer Marres OSP
  • Mevrouw de la Riva-Krijnen OSP
  • De heer Heins OSP
  • De heer Stupers OSP

De registratie is geldig voor 1 jaar (kalenderjaar). Hierna kan de registratie verlengd worden met telkens 1 jaar indien de geregistreerde voldoet aan de registervoorwaarden van het betreffende register en de eventuele minimaal te behalen opleidingspunten aantoonbaar heeft behaald.