IPVC

Stichting Instituut Proactieve Veiligheid & Certificering (IPVC) heeft als doelstelling het bevorderen van proactieve veiligheid in Nederland.

Voor dit doel zijn kwaliteitsregisters beschikbaar voor natuurlijke personen die voldoen aan de kwaliteitsnormen die van toepassing zijn voor het betreffende register.

Aan de stichting is een Commissie van Belanghebbende verbonden van branchevertegenwoordigers die een belang hebben bij de ontwikkeling en kwaliteit van proactieve veiligheidsmaatregelen in Nederland.